Μία γλώσσα, μία κουλτούρα κι ένα αυτοκίνητο...

Το Glossomobil είναι ένα μοναδικό όχημα πολιτισμού, που για πρώτη φορά μεταφέρει μια ολόκληρη χώρα με τη γλώσσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σε άλλες χώρες. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Γερμανικά σε κίνηση" ξεκίνησε και στην Ελλάδα τη διαδρομή του και πέρασε και από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θεοδώρου με την εκπαιδετικό της Γερμανικής Γλώσσας Noack Kerstin.