Η Πέμπτη τάξη του σχολείου μας υλοποιεί το πρόγραμμα στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων με θέμα το "κάπνισμα"

υπεύθυνος του προγράμματος είναι η εκπαιδετικός Αγγλικής Γλώσσας Σπύρου Αναστασία.

στόχοι του προγράμματος είναι

 

Γνώσεις:

να γνωρίσουν τι είναι ο καπνός, ποιες είναι οι συνέπειές του και τι περιέχει ένα τσιγάρο

να συνδέσουν το κάπνισμα με τις συνέπειές του

μέσα από την πληροφόρηση να γνωρίσουν τρόπους για τη διασφάλιση της υγείας τους

Αξίες και στάσεις:

To develop students': appreciation of and a commitment to healthy and socially just ways of living. να καλλιεργήσουν την εκτίμηση και τη δέσμευση για έναν υγιή τρόπο ζωής Skills να υπερασπίζονται την ανάγκη για λήψη αποφάσεων που ενισχύουν την υγεία Δεξιότητες: To develop students' skills in: να αναπτύξουν «δεξιότητες ΖΩΗΣ» σχετικά με την: επικοινωνία τους με τους άλλους επίλυση προβλημάτων άρνηση στην πίεση των συνομηλίκων (επιρροή peer to peer) λήψη αποφάσεων που τους αφορούν διαμόρφωση και διατήρηση θετικών προτύπων ευρύτερη ανάληψη δράσης σχετικά με την ενίσχυση της υγείας τους