Η δασκάλα Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα και οι μαθητές της Δευτέρας τάξης του σχολείου μας υλοποιούν στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων το πρόγραμμα αγωγής υγείας με θέμα "Μαθαίνω να κυκλοφορώ".

στόχοι του προγράμματος είναι:

 

  • Να συνδέσουν τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους δρόμους με τις αιτίες τους.

  • Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της σωστής συμπεριφοράς στην πρόληψη των ατυχημάτων.

  • Να αποκτήσουν κυκλοφοριακή αγωγή ως πεζοί, ως επιβάτες αυτοκινήτων και μέσων μαζικής μεταφοράς και ως οδηγοί ποδηλάτων.

  • Να γνωρίσουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Κ.Ο.Κ.).

  • Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν βασικές ως προς το θέμα έννοιες (σήμανση, φωτεινοί σηματοδότες, παράβαση, πρόστιμο, πρόληψη, μονόδρομος?)

  • Να συνδέσουν την αλόγιστη χρήση του αυτοκινήτου με την σπατάλη ενέργειας και τη μόλυνση του περιβάλλοντος.