Η τετάρτη τάξη υλοποιεί το πρόγραμμα "ο φίλος μας το ποτάμι" στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός είναι το δάσκαλος Καρατάσιος Ιωάννης.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 

  • Να μπορούν οι μαθητές να διαβάζουν τους χάρτες

? Να χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους για την αντίληψη του χώρου και του χρόνου

? Να υπολογίζουν με απλές τεχνικές την ταχύτητα του ποταμού , το βάθος , το πλάτος , την παροχή

? Να σταθμίζουν τη χρησιμότητα της κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων (γέφυρες , φράγματα)

? Να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους , μέσω της ενεργητικής μάθησης και του τρόπου ζωής

τους , σε φιλικότερη προς το περιβάλλον και συγκεκριμένα προς το νερό των ποταμών