Το πρόγραμμα για το Δάσος υλοποιείται από τους μαθητές τις ΣΤ' τάξης του σχολείου μας.

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο εκπαιδευτικός Μαυριάς Δήμος.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 Να κατανοήσουν έννοιες όπως :οικοσύστημα, τροφική αλυσίδα , Εθνικός δρυμός ,χλωρίδα , πανίδα , αποικοδόμηση , φυσικοί πόροι ,ρύπανση .

Να περιγράφουν ορισμένα βασικά είδη χλωρίδας και πανίδας του δάσους

Να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που το απειλούν

Να προτείνουν τρόπους ορθολογικής διαχείρισης του δάσους

Να καταγράψουν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτό

Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση

Να δουλεύουν σε ομάδες εργασίας

Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές επισκεύθηκαν το εργαστήριο επίπλων του Μιλτιάδη Κόκκινου.