Οι εγγραφές των μαθητών στην πρώτη τάξη για το νέο σχολικό έτος 2022- 2023 αρχίζουν την Τρίη 1 Μαρτίου έως τις 20 Μαρτίου.

Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά στο σχολείο από τις 9:00 π.μ. έως και τις 13:00 σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήσετε με τον διευθυντή στο τηλέφωνο 2441061476.

Για την εγγραφή των παιδιών τους οι γονείς πρέπει να φέρουν μαζί τους :

1. Πιστοποιητικό γέννησης (αν δεν υπάρχει μπορεί να αναζητηθεί από το σχολείο)

2. Βιβλιάριο υγείας παιδιού .

3. Έγγραφο να αποδεικνύει την διεύθυνση κατοικίας

eggrafes mast